[ΟΠΣ 5048171] Επίδραση διαφορετικών συστημάτων διαχείρισης και χωρικών παραγόντων στη βιοποικιλότητα σε αγρο-οικοσυστήματα ελαιώνων

 

Ένταξη της Πράξης «Επίδραση διαφορετικών συστημάτων διαχείρισης και χωρικών παραγόντων στη βιοποικιλότητα σε αγρο-οικοσυστήματα ελαιώνων.» με Κωδικό ΟΠΣ 5048171 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail