[ΟΠΣ 5050146] Επεμβάσεις με προηγμένα υλικά για την αποφυγή κατάρρευσης σε τοιχοπληρωμένες πλαισιακές κατασκευές ωπλισμένου σκυροδέματος με προηγούμενες βλάβες

 

Ένταξη της Πράξης «Επεμβάσεις με προηγμένα υλικά για την αποφυγή κατάρρευσης σε τοιχοπληρωμένες πλαισιακές κατασκευές ωπλισμένου σκυροδέματος με προηγούμενες βλάβες» με Κωδικό ΟΠΣ 5050146 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail