[ΟΠΣ 5001492] Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ – Γ’ Φάση

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης”Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ – Γ’ Φάση” με Κωδικό ΟΠΣ 5001492 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” 

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail