[ΟΠΣ 5030530] Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ, Δ΄ Φάση

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης “Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ, Δ΄ Φάση” με Κωδικό ΟΠΣ 5030530 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ Κ.ΑΛ.Ο. (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)» 

 

 

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail