[ΟΠΣ 5201757] Επαγγελματική Κατάρτιση και Πρακτική Άσκηση σπουδαστών των Ι.Ε.Κ. της Δ.ΥΠ.Α. 2021-2023 (Α’ ΦΑΣΗ)

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της πράξης «Επαγγελματική Κατάρτιση και Πρακτική Άσκηση σπουδαστών των Ι.Ε.Κ. της Δ.ΥΠ.Α. 2021-2023 (Α’ ΦΑΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5201757 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail