[ΟΠΣ 5004244] Εντοπισμένες και σχεδόν περιοδικές λύσεις, μερικών διαφορικών εξισώσεων: Διαδρομές δυναμικής, από την μαθηματική οικολογία, ως την μη-γραμμική φυσική

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Εντοπισμένες και σχεδόν περιοδικές λύσεις, μερικών διαφορικών εξισώσεων: Διαδρομές δυναμικής, από την μαθηματική οικολογία, ως την μη-γραμμική φυσική» με Κωδικό ΟΠΣ 5004244 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail