[ΟΠΣ 5000366] Προώθηση Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2014-2015

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Προώθηση Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014-2015» με Κωδικό ΟΠΣ 5000366 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail