[ΟΠΣ 5070129] Ένταξη της Πράξης «Οικονομική ενίσχυση μαθητευομένων μαθητείας για τη μείωση της διασποράς του COVID 19» με Κωδικό ΟΠΣ 5070129 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

 Αναρτήθηκε
Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail