[ΟΠΣ 4876] Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (ΜΕΤ), με έμφαση στις γυναίκες” με Κωδικό ΟΠΣ 4876, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020”

 
Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail