[ΟΠΣ 5000732] Ένταξη και εκπαίδευση Μουσουλμανόπαιδων

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Ένταξη και εκπαίδευση Μουσουλμανόπαιδων» με Κωδικό ΟΠΣ 5000732 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail