[ΟΠΣ 5007306] «Ενοποίηση ανοικτών στατιστικών δεδομένων με χρήση σημασιολογικών τεχνολογιών»

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Ενοποίηση ανοικτών στατιστικών δεδομένων με χρήση σημασιολογικών τεχνολογιών» με Κωδικό ΟΠΣ 5007306 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail