[ΟΠΣ 5001952] Ενισχυτική Διδασκαλία (ΕΔ) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – σχ.έτος 2016-2017_

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της πράξης “Ενισχυτική διδασκαλία στη Β/θμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2016-2017 » με Κωδικό ΟΠΣ 5001952 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail