[ΟΠΣ 5089189] Ενίσχυση υλικοτεχνικής υποδομής του Εργαστηρίου Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών

 

Ένταξη της Πράξης «Ενίσχυση υλικοτεχνικής υποδομής του Εργαστηρίου Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5089189 και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail