[ΟΠΣ 5089263] Ενίσχυση υλικοτεχνικής υποδομής του Εργαστηρίου Υγιεινής, Κοινωνικής-Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ

 

Ένταξη της Πράξης «Ενίσχυση υλικοτεχνικής υποδομής του Εργαστηρίου Υγιεινής, Κοινωνικής-Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ» με Κωδικό ΟΠΣ 5089263 και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail