[ΟΠΣ 5093186] Ενίσχυση υλικοτεχνικής υποδομής των Εργαστηριων Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Ένταξη της Πράξης «Ενίσχυση υλικοτεχνικής υποδομής των Εργαστηριων Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 5093186 και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail