[ΟΠΣ 5000928] Ενίσχυση των Προσόντων και της Συλλογικής Δράσης των Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης “Ενίσχυση των Προσόντων και της Συλλογικής Δράσης των Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ” με Κωδικό ΟΠΣ 5000928 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail