[ΟΠΣ 5000993] Ενίσχυση της θεσμικής & επιχειρησιακής ικανότητας του ΣΕΤΕ

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης “Ενίσχυση της θεσμικής & επιχειρησιακής ικανότητας του ΣΕΤΕ” με Κωδικό ΟΠΣ 5000993 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail