[ΟΠΣ 5104603] Eνίσχυση της τεχνολογικής υποδομής του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του ΠΑΔΑ

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Eνίσχυση της τεχνολογικής υποδομής του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του ΠΑΔΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5104603 και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail