[ΟΠΣ 5047115] «Ενίσχυση της αντίληψης χρωμάτων σε ψηφιοποιημένους πίνακες τέχνης για άτομα με Ανεπάρκεια Χρωματικής Όρασης»

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Ενίσχυση της αντίληψης χρωμάτων σε ψηφιοποιημένους πίνακες τέχνης για άτομα με Ανεπάρκεια Χρωματικής Όρασης» με Κωδικό ΟΠΣ 5047115 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail