[ΟΠΣ 5033021] Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών Β κύκλος

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών Β κύκλος» με Κωδικό ΟΠΣ 5033021 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail