[ΟΠΣ 5066844] Ενίσχυση Δυναμικής Ασφάλειας Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας με μεγάλη διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών

 

Ένταξη της Πράξης «Ενίσχυση Δυναμικής Ασφάλειας Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας με μεγάλη διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών» με Κωδικό ΟΠΣ 5066844 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail