[ΟΠΣ 5168300] Ενέργειες Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων σε 3.000 ανέργους ηλικίας 30-64 ετών στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου

 

Ένταξη της πράξης «Ενέργειες Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων σε 3.000 ανέργους ηλικίας 30-64 ετών στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου» με κωδικό ΟΠΣ 5168300 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail