[ΟΠΣ 5069832] Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής έτους 2020-2021

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής έτους 2020-2021” με Κωδικό ΟΠΣ 5069832 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail