[ΟΠΣ 5030832] «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής Έτους 2018-2019»

 

Ένταξη της Πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής Έτους 2018-2019» με Κωδικό ΟΠΣ 5030832 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail