[ΟΠΣ 5001485] Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής έτους 2016-2017

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής Έτους 2016-2017» με Κωδικό ΟΠΣ 5001485 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail