[ΟΠΣ 5000002] Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής έτους 2015-2016

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής έτους 2015-2016» με Κωδικό ΟΠΣ 5000002 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail