[ΟΠΣ 5131466] Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2021-2022

 

Ένταξη της Πράξης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2021-2022” με κωδικό ΟΠΣ 5031466 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail