[ΟΠΣ 5046055] Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2019-2020

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2019-2020” με Κωδικό ΟΠΣ 5046055 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2104-2020”

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail