[ΟΠΣ 5046055] Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2019-2020

 

Ένταξη της Πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2019-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5046055 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2104-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail