[ΟΠΣ 5007969] Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2017-2018

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της πράξης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2017-2018” με κωδικό ΟΠΣ 5007969 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020.

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail