[ΟΠΣ 5000001] Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2014-2015

 

Ένταξη της Πράξης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2014-2015” με Κωδικό ΟΠΣ 5000001 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2104-2020”

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail