[ΟΠΣ 5000001] Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2014-2015

 

Ένταξη της Πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής  2014-2015» με Κωδικό ΟΠΣ 5000001 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail