[ΟΠΣ 5000001] Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2014-2015

 

Ένταξη της Πράξης ” Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2014-2015″ με Κωδικό ΟΠΣ 5000001 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”  

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail