[ΟΠΣ 5050340] Έλεγχος της κρυσταλλικής ποιότητας δισδιάστατων υλικών και των ετεροδομών τους μέσω απεικόνισης των μη γραμμικών οπτικών τους ιδιοτήτων

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Έλεγχος της κρυσταλλικής ποιότητας δισδιάστατων υλικών και των ετεροδομών τους μέσω απεικόνισης των μη γραμμικών οπτικών τους ιδιοτήτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5050340 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail