[ΟΠΣ 5005650] Έλεγχος πρωτεϊνών για την διαφοροδιάγνωση της C. burnetii σε ζώα κτηνοτροφικής σημασίας και στον άνθρωπο

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Έλεγχος πρωτεϊνών για την διαφοροδιάγνωση της C. burnetii σε ζώα κτηνοτροφικής σημασίας και στον άνθρωπο» με Κωδικό ΟΠΣ 5005650 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail