[ΟΠΣ 5050131] Έλεγχος Δομικής Ακεραιότητας και Προσδιορισμός Βλαβών Γεφυρών μέσω Ταλαντωτικών Σημάτων (ΠροΓεΤαΣ)

 

Ένταξη της Πράξης «Έλεγχος Δομικής Ακεραιότητας και Προσδιορισμός Βλαβών Γεφυρών μέσω Ταλαντωτικών Σημάτων (ΠροΓεΤαΣ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5050131 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail