[ΟΠΣ 5050596] Έλεγχος Δομικής Ακεραιότητας Δομικών Στοιχείων από Ινοσκυρόδεμα με Προηγμένο Σύστημα Πιεζοηλεκτρικών Αισθητήρων

 

Ένταξη της Πράξης «Έλεγχος Δομικής Ακεραιότητας Δομικών Στοιχείων από Ινοσκυρόδεμα με Προηγμένο Σύστημα Πιεζοηλεκτρικών Αισθητήρων» με Κωδικό ΟΠΣ 5050596 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail