[ΟΠΣ 5005958] Έλεγχος αποτελεσματικότητας ολιστικής φροντίδας στην ποιότητα ζωής ασθενών με κάκωση νωτιαίου μυελού (ΚΝΜ)

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Έλεγχος αποτελεσματικότητας ολιστικής φροντίδας στην ποιότητα ζωής ασθενών με κάκωση νωτιαίου μυελού (ΚΝΜ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5005958 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail