[ΟΠΣ 5047925] Ελαφριά Μοντέλα Βαθιάς Μάθησης για Ανάλυση Σήματος και Πληροφορίας

 

Ένταξη της Πράξης «Ελαφριά Μοντέλα Βαθιάς Μάθησης για Ανάλυση Σήματος και Πληροφορίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5047925 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail