[ΟΠΣ 5047833] Εκτίμηση των θερμικών και ψυκτικών φορτίων οικοδομικών τετραγώνων κατοικίας με χρήση αστικών μορφολογικών δεικτών

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Εκτίμηση των θερμικών και ψυκτικών φορτίων οικοδομικών τετραγώνων κατοικίας με χρήση αστικών μορφολογικών δεικτών» με Κωδικό ΟΠΣ 5047833 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail