[ΟΠΣ 5047944] Εκτίμηση της κεραυνικής συμπεριφοράς εναέριων γραμμών μεταφοράς μέσω προσομοιώσεων που βασίζονται στη θεωρία των Fractals

 

Ένταξη της Πράξης «Εκτίμηση της κεραυνικής συμπεριφοράς εναέριων γραμμών μεταφοράς μέσω προσομοιώσεων που βασίζονται στη θεωρία των Fractals» με Κωδικό ΟΠΣ 5047944 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail