[ΟΠΣ 5047924] Εκτίμηση της εδαφικής διάβρωσης σε ορεινές λεκάνες απορροής με την χρήση νέων τεχνολογιών υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής

 

Ένταξη της Πράξης «Εκτίμηση της εδαφικής διάβρωσης σε ορεινές λεκάνες απορροής με την χρήση νέων τεχνολογιών υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής» με Κωδικό ΟΠΣ 5047924 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail