[ΟΠΣ 5049513] Εκτίμηση ροών άνθρακα σε δασικές συστάδες Pinus brutia Ten. διαφορετικής μεταπυρικής ηλικίας

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Εκτίμηση ροών άνθρακα σε δασικές συστάδες Pinus brutia Ten. διαφορετικής μεταπυρικής ηλικίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5049513 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail