[ΟΠΣ 5006338] «Εκπαιδευτικές διαδρομές στο ελληνικό Πανεπιστήμιο: Ετερότητα, ανισότητα και συμπερίληψη»

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Εκπαιδευτικές διαδρομές στο ελληνικό Πανεπιστήμιο: Ετερότητα, ανισότητα και συμπερίληψη» με Κωδικό ΟΠΣ 5006338 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail