[ΟΠΣ 5048477] Εκπαίδευση στην Αναζωογόνηση σε μαθητές γυμνασίου: η επίδραση της εκπαίδευσης από ισάξιους (peer – education) στην εκμάθηση της τεχνικής και στο αίσθημα αυτο-αποτελεσματικότητας (self-efficacy)

 

Ένταξη της Πράξης «Εκπαίδευση στην Αναζωογόνηση σε μαθητές γυμνασίου: η επίδραση της εκπαίδευσης από ισάξιους (peer – education) στην εκμάθηση της τεχνικής και στο αίσθημα αυτο-αποτελεσματικότητας (self-efficacy)» με Κωδικό ΟΠΣ 5048477 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail