[ΟΠΣ 5047891] «Εκπαίδευση με Θ.Ε.Μ.Α. (Θεατροπαιδαγωγική, Εκπαιδευτικούς, Μαθητές & Ανθρώπινα δικαιώματα)»

 

Ένταξη της Πράξης «Εκπαίδευση με Θ.Ε.Μ.Α. (Θεατροπαιδαγωγική, Εκπαιδευτικούς, Μαθητές & Ανθρώπινα δικαιώματα)» με Κωδικό ΟΠΣ 5047891 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail