[ΟΠΣ 5005968] «Εκκλησιαστικά αργυρά: μελέτη και τεκμηρίωση με χρήση μη καταστροφικών τεχνικών της εκκλησιαστικής μεταλλοτεχνίας των περιφερειακών ενοτήτων Μαγνησίας και Λάρισας (15ος – 19ος αιώνας)»

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Εκκλησιαστικά αργυρά: μελέτη και τεκμηρίωση με χρήση μη καταστροφικών τεχνικών της εκκλησιαστικής μεταλλοτεχνίας των περιφερειακών ενοτήτων Μαγνησίας και Λάρισας (15ος – 19ος αιώνας)» με Κωδικό ΟΠΣ 5005968 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail