[ΟΠΣ 5006611] Εισβολή του θαλάσσιου φανερόγαμου Halophila stipulacea στη θερμαινόμενη Μεσόγειο: αξιολόγηση της θερμικής προσαρμογής

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Εισβολή του θαλάσσιου φανερόγαμου Halophila stipulacea στη θερμαινόμενη Μεσόγειο: αξιολόγηση της θερμικής προσαρμογής» με Κωδικό ΟΠΣ 5006611 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail