[ΟΠΣ 5049915] Εισοδηματική Ανισότητα και Μακροπροληπτικές Πολιτικές στις Ανεπτυγμένες και Αναπτυσσόμενες Οικονομίες

 

Ένταξη της Πράξης «Εισοδηματική Ανισότητα και Μακροπροληπτικές Πολιτικές στις Ανεπτυγμένες και Αναπτυσσόμενες Οικονομίες» με Κωδικό ΟΠΣ 5049915 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail