[ΟΠΣ 5050188] Εγκαταλείποντας τα κοινωνικά δίκτυα: μελέτη παραγόντων της πρόθεσης διαλειπόμενης και οριστικής διακοπής της χρήσης των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης

 

Ένταξη της Πράξης «Εγκαταλείποντας τα κοινωνικά δίκτυα: μελέτη παραγόντων της πρόθεσης διαλειπόμενης και οριστικής διακοπής της χρήσης των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης» με Κωδικό ΟΠΣ 5050188 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail