[ΟΠΣ 5049429] Εφαρμοσιμότητα Αποτροπής Σεισμικής Ρευστοποίησης μέσω Εισπίεσης Νανο-Υλικού υπό Υφιστάμενες Υποδομές

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Εφαρμοσιμότητα Αποτροπής Σεισμικής Ρευστοποίησης μέσω Εισπίεσης Νανο-Υλικού υπό Υφιστάμενες Υποδομές» με Κωδικό ΟΠΣ 5049429 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail